De Kracht van het Verschil | Marten Bos

De Kracht van het Verschil | Marten Bos
Diversiteit speelt een rol in de privé – , de beroeps en de maatschappelijke omgeving.
De verscheidene identiteiten en omstandigheden zijn aanwezig in de cliënt/professional relatie, in ontwikkelingen en posities binnen organisaties, binnen het ‘op de markt brengen’ van diensten en producten. Word de cliënt gezien als object: De patiënt, de man, de vrouw, de allochtoon, de homo, de gehandicapte, de gelovige, etc.? Of als subject: een totaal (holistisch) persoon die meerdere van deze identiteiten in zich draagt?
Gedraagt de aanbieder zich als ‘de ambtenaar’, ‘de arts’, ‘de politie’, ‘de therapeut’? Of als een professional die meerdere kanten in zich heeft en zich kan verbinden.
Om deze continue ‘identiteitendans’ door te krijgen en de sturingsmechanismen hiervan meer bewust te kunnen ervaren, de regie te nemen of te laten, zijn de ‘diversiteit kaarten’ als instrument ontwikkeld. In deze workshop maak je er kennis mee.

Getagd .