Talent: Nature & Nurture | Wouter van den Berg

Talent: Nature & Nurture – Wouter van den Berg | Braincompass
We leven in een VUCA-wereld, waarin het individu zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling. Het individu moet hiervoor leren zijn natuurlijke talenten te managen en zijn valkuilen te omzeilen. Het beter leren begrijpen van hoe deze natuurlijke talenten en valkuilen zich hebben ontwikkelt én de invloed hiervan op ons gedrag zijn van essentieel belang voor hun professionele ontwikkeling. Chief Empowerment Officer drs. Loek Worm, die met zijn team zelf fundamenteel onderzoek verrichtte aan Erasmus, neemt ons mee in de ontwikkelbaarheid van ons DNA, brein en gedrag. Leer hoe wij dagelijks worden beïnvloed door onze biologie en neem op de juiste momenten bewust de controle om het gewenste gedrag te laten zien.

Duur: 90 min.