Privacyverklaring

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen bij je bezoek aan onze website, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Zomerfestival De Zandbak. Wees je ervan bewust dat Zomerfestival De Zandbak niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. En zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Zomerfestival De Zandbak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Zomerfestival De Zandbak verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Foto en video materiaal

Doelen en grondslag

Zomerfestival De Zandbak verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief “Nieuwsflits”
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om onze diensten uit te voeren.
 • Zomerfestival De Zandbak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Bewaren

Zomerfestival De Zandbak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Zomerfestival De Zandbak verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Zomerfestival De Zandbak gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen we met deze informatie inzicht in de voorkeuren van onze bezoekers krijgen en zo onze content nog beter op de behoeften afstemmen.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op onze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media
Pagina’s en informatie binnen onze website kun je delen via Facebook, Twitter en Instagram. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Zomerfestival De Zandbak heeft geen invloed op wat Facebook, Twitter en Instagram doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vind je in hun privacyverklaringen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zomerfestival De Zandbak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via welkom@beleefdezandbak.nl.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven

Als je een nieuwsbrief ontvangt van ons, dan vind je in elke mailing de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen:

Zomerfestival De Zandbak
Wilgenweg 24
Hengelo
Telefoon: 06 22 207 612
E-mailadres: welkom@beleefdezandbak.nl

Disclaimer:

Zomerfestival De Zandbak besteedt veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Zomerfestival De Zandbak sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van jou, de bezoeker van deze site. Zomerfestival De Zandbak staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Zomerfestival De Zandbak behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Zomerfestival De Zandbak. Daarvoor kun je mailen naar welkom@beleefdezandbak.nl. Wanneer je content van onze website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar onze website.